Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Z radością informujemy, że nauczycielka naszej szkoły – mgr Małgorzata Bubik – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Katowice, koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” - za wieloletnie zasługi i zaangażowanie w pracę dydaktyczną została wybrana do komisji Międzynarodowej Olimpiady Języka Niemieckiego „IDO - Die Internationale Deutscholympiade”, która organizowana była przez Goethe Institut i IDV - Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband.

W skład jury, oprócz naszej nauczycielki, weszli: przedstawiciel IDV z Indii, członek zarządu Österreich Institut, reprezentant ze Szwajcarii i trzy panie profesor z Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Freiburgu.
Do zadań komisji należały nadzór nad wykonywanymi zadaniami konkursowymi i ocena prac. Uczestników IDO stanowiło około 140 uczniów z ponad 70 krajów. Mieli oni do wykonania trzy zadania. Pierwsze polegało na przygotowaniu collage’u na wybrany temat, drugie polecenie wykonywali uczestnicy w czteroosobowych grupach, przygotowali prezentacje – krótkie scenki na wybrany temat (poziom A2–B2). Ostatnie zadanie było uzależnione od poziomu znajomości języka niemieckiego i polegało na opisie rysunku lub przygotowaniu historyjki do wybranego rysunku (poziom B2). Wszystkie prace były oceniane przez jury.

Nasza nauczycielka Małgorzata Bubik najpierw oceniała collage grup poziomu A2, potem prezentacje poziomu B1, a na końcu historyjki poziomu B2.
Oprócz uczestnictwa w działaniach w ramach „IDO” jury brało również udział w wycieczce do Strasburga organizowanej dla wszystkich uczestników olimpiady. Członkowie wyjazdu zwiedzili też m.in. Freiburg. Ciekawym przedsięwzięciem był również udział w „Länderabend”, podczas którego młodzież prezentowała informacje na temat swojego kraju.

Doceniamy zaangażowanie Pani Małgorzaty Bubik i życzymy udziału w kolejnych projektach.

POWRÓT