Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Our Anthem

Naszą jest ziemia
Nam dany czas
By poznać siebie
Świat wokół nas
Mamy marzenia
Zmieniamy się
Ciekawi, kreatywni
My, to nie sen

Ref. 
Liceum Wańkowicza
Liceum przyszłości
Twórcze, tolerancyjne
Względem inności
Liceum Wańkowicza
To przecież my
Świadomi niezwykłości
Czasów tych

Poeci, pisarze
To również my
Historia właśnie
Tworzy się dziś
Nasze liceum
Daje szansę nam
Nakreślać przyszłość
Na kanwie zmian

Ref. 
Liceum Wańkowicza
Liceum przyszłości
Twórcze, tolerancyjne
Względem inności
Jako absolwenci
Liceum tego
Będziemy twórcami
Świata lepszego

Naszą jest ziemia
Nam dany czas
By poznać siebie
Świat wokół nas
Mamy marzenia
Zmieniamy się
Ciekawi, kreatywni
My, to nie sen

 

 

 

 

 

 

autor tekstu i kompozytor:
Mariola Zarek
13 września 2004