Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

30 lat Szkoły jak Dom

Kiedy 30 lat temu, w 1992 roku w powstałej w Katowicach Prywatnej Szkole Podstawowej Szkoła jak Dom rozpoczynało naukę pierwszych 27 uczniów, chyba tylko nieliczni, na czele z jej pomysłodawczynią i założycielką, ówczesną i obecną Panią Dyrektor, Jolantą Kałużą, mogli przypuszczać, że stanie się ona jedną z największych, trwale wpisanych w mapę miasta i regionu niepublicznych placówek oświatowych.

Szkoła jak Dom obchodziła właśnie piękny jubileusz trzydziestolecia swojej działalności. Dwudniowe, odbywające się 2 i 3 grudnia rocznicowe uroczystości uświetnione zostały obecnością wielu znamienitych gości; przedstawicieli władz miasta, lokalnych władz oświatowych, dyrektorów krajowych i zagranicznych szkół niepublicznych oraz reprezentantów współpracujących z placówką instytucji, fundacji i stowarzyszeń. Były przemowy, podziękowania, gratulacje, łzy wzruszenia, pamiątkowe odznaczenia i kwiaty. Był ogromny, jubileuszowy tort! Gali szyku zadał popis wiolonczelowy w wykonaniu Chena Hanxianga, a uczniowie i nauczyciele Szkoły jak Dom uświetnili dwudniowe, rocznicowe obchody przepięknym koncertem życzeń „Co nam w duszy gra”.

Aż trudno uwierzyć, że dzisiaj sama Szkoła jak Dom, będąca częścią kompleksu wyrosłych obok niej, siostrzanych, prywatnych placówek oświatowych, kształci w swoich murach ponad 250 uczniów, dając zatrudnienie prawie pięćdziesięciu nauczycielom (w tym kilku ze stopniem naukowym doktora) i bez mała trzydziestu pracownikom obsługi. Pochwalić może się dzisiaj 733 absolwentami, spośród których wielu, skompletowawszy swą edukację w renomowanych szkołach średnich i uniwersytetach całej niemalże Europy, zajmuje dzisiaj eksponowane i odpowiedzialne stanowiska, prowadzi działalność gospodarczą, artystyczną czy naukową i codziennie z sukcesem stawia głowę wyzwaniom współczesnego świata.

Dzisiaj, w 2022 roku Szkoła kontynuuje swą misję, dzieląc przestrzeń z innymi, powołanymi do istnienia przez Jolantę Kałużę placówkami oświatowymi. Są nimi Domowe Przedszkole, Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza, międzynarodowe przedszkole Winnie the Pooh i, najmłodsza w rodzinie, międzynarodowa szkoła Complex of Silesian International Schools w Katowicach.  Cały ten nieformalny zespół prywatnych szkół i przedszkoli, zajmujący budynek oświatowy na katowickim Osiedlu Witosa, wychowuje, kształci i przygotowuje do odpowiedzialnej dorosłości prawie 900 wychowanków i uczniów. Sama zatrudniona kadra dydaktyczna liczy prawie 170 nauczycieli, wychowawców, native speakerów, pedagogów i psychologów. Gmach przy Witosa 18 rozrósł się na przestrzeni minionych lat w wzdłuż i wstrzelił o dwie kondygnacje w górę! Pojawiły się nowoczesne boiska, plac zabaw i hala sportowa z prawdziwego zdarzenia, a sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe zyskały nowoczesne i ergonomiczne wyposażenie. Szkoła jednakże to nie tylko okazały budynek, mury, korytarze i chociażby najświetniej wyposażone klasy. To także, a może przede wszystkim, idea; duch, wartości, misja i skupieni wokół nich ludzie.

Nowoczesna szkoła – a taką bez cienia wątpliwości jest katowicka Szkoła jak Dom – to jeszcze więcej: to realizowany z powodzeniem od 30 lat pomysł na przygotowywanie dzieci i młodzieży do sprostania wyzwaniom,  jakie przed obecnymi uczniami stawia ich dalsza edukacja i zbliżająca się wielkimi krokami dorosłość. Nie sposób nie wspomnieć o niewątpliwych sukcesach, jakimi na tym polu pochwalić się może placówka, plasująca się od lat bezustannie w pierwszej dziesiątce katowickich szkół podstawowych , których uczniowie osiągają najlepsze wyniki w egzaminach zewnętrznych. Nie sposób nie napomknąć o współpracy stowarzyszeniowej z UNESCO, Instytutem Goethego, Instytutem Cervantesa czy Cambridge English Language Assessment, którego centrum egzaminacyjne znajduje się w Szkole jak Dom. Z tymi instytucjami wiążą się  zdobywane przez uczniów certyfikaty językowe z angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.

Nie sposób wreszcie nie podkreślić, jak wielką część swoich wychowawczych wysiłków szkoła ogniskuje wobec kształtowania społecznej odpowiedzialności i wrażliwości swoich uczniów, współpracując od lat z katowickim Domem Aniołów Stróżów, Hospicjum Cordis, Śląskim Stowarzyszeniem Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy matki i dzieci – ofiary wojny i rosyjskich prześladowań w Czeczenii, a obecnie ofiary wojny w Ukrainie. W samych ostatnich kilku miesiącach Szkoła jak Dom i jej siostrzane placówki w poczet swoich uczniów przyjęły pro bono kilkoro ukraińskich, będących wojennymi uchodźcami dzieci, zorganizowały kilka transportów leków, odzieży i żywności na Ukrainę, a z prowadzonych składek zakupiły dwa generatory energii elektrycznej dla ukraińskiej ludności. Pomysłodawczyni, założycielka i dyrektorka szkoły, Jolanta Kałuża doskonale rozumie, że edukacja to nie tylko przekazywanie podręcznikowej  wiedzy i szlifowanie „szkolnych” umiejętności. Wie - i stara się tym przekonaniem zarażać swoją nauczycielską kadrę – że nowoczesna szkoła to w ogromnej mierze kształtowanie kompetencji; kompetencji pozwalających młodemu człowiekowi zrozumieć otaczający go świat i odnaleźć się w jego coraz bardziej pogmatwanej rzeczywistości. Współpracuje w tym obszarze z innymi niepublicznymi podmiotami i dyrektorami szkół w ramach Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i międzynarodowego stowarzyszenia szkolnictwa niepublicznego ECNAIS. A swoją szkołę cały czas tworzy na tyle skutecznie, że – poza wymienionymi wyżej sukcesami swoich uczniów i absolwentów - sama pochwalić się może zdobytymi w ostatnich dniach laurami ogólnopolskiego Plebiscytu Lady Business Awards i tytułem Przedsiębiorczej Kobiety 2022.

Życzmy naszej Szkole jak Dom i jej Pani Dyrektor wielu kolejnych „trzydziestek” i jeszcze wielu podobnych, pięknych uroczystości jubileuszowych!

 

 

 

 

POWRÓT