Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Klasa IB-DP

Uczniowie wybierają sześć przedmiotów oferowanych przez szkołę z pięciu grup tematycznych:

  1. Language A: Literature
  2. Second Language (j.angielski, j.niemiecki, j.hiszpański)
  3. Individuals and Societies (geografia, historia, psychologia, Bussiness Management)
  4. Experimental Sciences (bioligia, fizyka, chemia, informatyka)
  5. Mathematics

Obowiązkowe przedmioty to:

Wszystkie przedmioty poza literaturą języka polskiego i językami obcymi są nauczane w języku angielskim.

W czasie nauki w programie uczniowie zobowiązani są również do:

Diploma Programme jest trudny i wymagający, ale dobrze zdana matura zapewnia możliwość dostania się na prestiżowe uczelnie w Polsce i zagranicą.