Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Group 4 Project

Projekt Grupy 4 jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem, w którym biorą udział wszyscy uczniowie DP. Celem projektu jest dokonanie przez uczniów analizy problemu wspólnego dla różnych przedmiotów grupy 4. Projekt ma również na celu rozwój umiejętności pracy w grupie. Nacisk położony jest na procesy zachodzące podczas wykonywania projektu, a nie na jego wyniki.

Projekt Grupy 4 realizowany jest wspólnie przez uczniów, którzy w ramach programu IB realizują różne przedmioty grupy 4. Pracują oni nad naukowym lub technologicznym problemem badawczym, dzięki któremu perspektywy z punktu widzenia rozmaitych dziedzin nauki mają szansę wspólnie zaistnieć. Jest to zgodne z celem 10 - "nabywanie wiedzy na temat relacji pomiędzy dziedzinami nauki i ich wpływu na inne dziedziny wiedzy". Projekt może bazować na teorii lub praktyce. Wskazana jest współpraca pomiędzy szkołami z różnych regionów.

Projekt Grupy 4 pozwala uczniom docenić środowiskowy, społeczny oraz etyczny aspekt nauki oraz technologii. Ponadto, mają szansę zrozumieć ograniczenia w nauce, na przykład, brak wystarczających danych i/lub brak źródeł. Nacisk położony jest na współpracę interdyscyplinarną i procesy zachodzące podczas badań naukowych, a nie na ich wyniki.


Projekty realizowane przez uczniów IB: