Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Kontakt

Formularz kontaktowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – elektroniczny formularz kontaktowy

Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Współadministratorów działających w ramach Zespołu Szkół Prywatnych Szkoły Jak Dom z siedzibą w Katowicach (40-832), przy ulicy Witosa 18 (dalej jako: Administrator);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach związanych z obsługą zgłoszenia przesłanego poprzez e-formularz w oparciu o Państwa zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator utożsamia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez działanie potwierdzające podjęte z Państwa strony kroki w postaci wysłania wiadomości z użyciem formularza kontak
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO, mogą być również przekazane;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. do czasu wycofania zgody,
  2. do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia.
 6. przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,
  3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  5. prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO, w zakresie danych na które wyraziliście Państwo zgodę,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uwzględniając zapisy art. 21 RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa;
 7. jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 RODO, w zakresie przetwarzania danych objętego celem określonym w pkt. 3 niniejszej informacji, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 8. podanie przez Państwa danych jest dobrowolne;
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Rozwiń

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.


Sekretariat

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza
 • ul. Wincentego Witosa 18
 • 40-832 Katowice

Sekretariat czynny: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 17:00


Informacje

KOORDYNATORZY

Koordynator IB w okresie wakacyjnym pełni dyżur w dniach:

5 lipca 2023 15.00 – 20.00
6 – 13 lipca 2023 8.00 – 14.00
21 – 31 sierpnia 2023 8.00 – 14.00
POLSKA MATURA
MATURA MIĘDZYNARODOWA

tel. 667 805 045


Dojazd