Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Misja szkoły

W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” - aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z drugimi”, ale także i dla drugich”.

Jan Paweł II
P
rzemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO 2 czerwca 1980 r.

 

MISJA PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W KATOWICACH

Jasno określone cele w życiu każdego człowieka są już pierwszym krokiem w kierunku ich osiągnięcia. Nasza szkoła zakłada kreowanie kompetentnych i wykształconych młodych ludzi, którzy są w stanie świadomie wkroczyć w swe dorosłe życie.

 

Naszym zadaniem jest upewnienie się, iż uczniowie potrafią: