Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Misja międzynarodowego liceum Wańkowicza

Misja Szkoły
Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza, IB World School 003498

Naszą misją jest wspomaganie uczniów w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w XXI wieku, tak aby stali się kompetentnymi obywatelami i przywódcami globalnej społeczności.

Nasi uczniowie, będąc częścią wielokulturowej i holistycznej placówki edukacyjnej, poprzez refleksję i współpracę z rówieśnikami i nauczycielami stają się ludźmi otwartymi na zdobywanie wiedzy przez całe swoje życie.

Stwarzając im warunki sprzyjające nauce, których podstawą jest otwartość, tolerancja, różnorodność i wsparcie, jak również zachęcając naszych uczniów do czynnego udziału w społeczności lokalnej, narodowej i globalnej, zapewniamy im przestrzeń do dorastania, rozwoju i odkrywania własnych możliwości w drodze ku dorosłości.