Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Warsztaty

Wielkanocne warsztaty hospitacyjne
Warsztaty metodyczne
Konkurs z języka niemieckiego