Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Program zajęć w klasie Pre-Diploma Programme

1. Język polski

2. Język angielski oferujemy również  język angielski jako język pierwszy

3. Literatura angielska

3. Język hiszpański / j.niemiecki

4. Matematyka

5. Nauki humanistyczne – geografia, historia

6. Nauki przyrodnicze – biologia, chemia, fizyka

7. Technologia informacyjna (jeden semestr)

8. IB Essentials

9. Godzina wychowawcza / elementy CAS

10. Wychowanie fizyczne

11. Artystyczne zajęcia fakultatywne do wyboru

12. Religia – zajęcia opcjonalne

Uczniowie będący obywatelami Polski mają obowiązek realizacji jednej lekcji geografii Polski i jednej lekcji historii Polski w tygodniu.


 

IB DP Student Handbook.pdf