Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Profile

ZAKRES PODSTAWOWY

przedmiot 

   godziny w tygodniu

 łączna liczba godzin
w Wańkowiczu

 łączna liczba godzin
w innych liceach

klasa 1

klasa 2

klasa 3

 historia

 

60

60 

 podstawy przedsiębiorczości

2

60

60 

 wiedza o kulturze

1

30

30 

 wiedza o społeczeństwie

 

 30 

30 

 geografia

1

 30 

30 

 biologia

 

 30 

30 

 chemia

1

 30 

30 

 fizyka

 

 30 

30 

 informatyka

 

 30 

30 

 edukacja dla bezpieczeństwa

 

 30 

30 

 język polski

 

5

450

360 

 j. angielski  gr. średniozaawansowana

  5  

  5  

 5  

 450 


 

   450 PP

     630 PR  

  

 j. angielski  gr. zaawansowana

 native

1

 1

 -

60 

 j. niemiecki lub j. hiszpański gr. podstawowa

 

 

 

 270 

 j. niemiecki lub j. hiszpański gr. zaawansowana

 matematyka

5

 5

 5

450

 300 

 wychowanie fizyczne

2

 2

 2

180

270 

 basen

1

 

 1

 90 

 godzina wychowawcza

 

 

 1

 90 

90 

 religia lub etyka

1

 1

 1

90

 -

 

 36

 24

 23 

  

czesne na rok szkolny 2018/2019 - 890 zł./miesiąc (płatne przez 12 miesięcy) + jednorazowe wpisowe 1200 zł.

 

PROFIL INFORMATYCZNY

przedmiot 

   godziny w tygodniu

 łączna liczba godzin
w Wańkowiczu

 łączna liczba godzin
w innych liceach

klasa 1

klasa 2

klasa 3

 matematyka PR

 

3

240

180

 informatyka PR

-

3

210

180 

 programowanie 2 2 - 120 -

 fizyka PR

-

4

240

240

 historia i społeczeństwo                                             

-

2

 120 

120

 

4

15

12

  

 

PROFIL LINGWISTYCZNO-HUMANISTYCZNY

przedmiot 

   godziny w tygodniu

 łączna liczba godzin
w Wańkowiczu

 łączna liczba godzin
w innych liceach

klasa 1

klasa 2

klasa 3

 język polski  PR

 

3

240

240 

 obowiązkowy j. angielski PR

tak jak w zakresie podstawowym

 trzeci język obcy (j.hisz. lub j.niem.)

do wyboru

3

3

270

 historia  w j. angielskim

-

4

 240 

 przyroda

-

2

2

 120  

120

 

5

12

12

 

 

PROFIL MEDYCZNY

przedmiot 

   godziny w tygodniu

 łączna liczba godzin
w Wańkowiczu

 łączna liczba godzin
w innych liceach

klasa 1

klasa 2

klasa 3

 chemia PR

5

450

240

 biologia PR

4

5

420

240 

 zajęcia z anatomii 

2

-

120 

-

 historia i społeczeństwo                                              - 2 2 120 120

 

11

13

12

  

 

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

przedmiot 

   godziny w tygodniu

 łączna liczba godzin
w Wańkowiczu

 łączna liczba godzin
w innych liceach

klasa 1

klasa 2

klasa 3

 matematyka  PR

 

3

240

180

 fizyka PR

 

4

240

240 

 historia i społeczeństwo                                             

-

2

 120 

120

 

 2