Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Z jakimi placówkami współpracuje prywatne liceum Wańkowicza?

Nasze Liceum współpracuje z licznymi podmiotami: uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami z Polski i zagranicy. Wykorzystujemy swoje wzajemne doświadczenia w celu jeszcze lepszego przygotowania naszych uczniów do dorosłego funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym. Współpracując, kształtujemy postawy, podnosimy poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji.