Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Co to jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych? Jak i gdzie go zdobyć?

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza zostało certyfikowanym Edukacyjnym Laboratorium ECDL. Dzięki temu uczniowie w naszej szkole mogą przystępować do egzaminu, którego celem jest zdobycie przez uczestników Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL). Certyfikat ten zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego i jest jednolity w całej Unii Europejskiej. Wcześniej był nazywany w Polsce Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy. Teraz jego nazwa to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Inicjatywa Certyfikatu Komputerowego powstała w 1992 roku w Finlandii. Pierwszy Certyfikat Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w liczącej około 5 mln mieszkańców Finlandii ECDL posiadało już ponad 10 000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około miliona osób, czyli co piąty obywatel Finlandii. Później ta inicjatywa rozpowszechniła się w całej Unii Europejskiej. Reguły egzaminu są identyczne w każdym kraju członkowskim.

Certyfikat ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo wykonywać na komputerze osobistym zadania: edytować teksty, korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i z sieci komputerowych. Kontrola tych umiejętności przeprowadzana jest w 4 egzaminach – obejmujących następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznych:

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności potrzebne zarówno w pracy zawodowej, jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Zdającym życzymy powodzenia!