Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

ECDL Care

Zespół Szkół Prywatnych w Katowicach przystąpił do projektu, którego celem jest zdobycie przez uczestników Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL). Jest on jednolity dla całej Unii Europejskiej. Certyfikat  ten zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego. Wcześniej nazywany w Polsce Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy.

Inicjatywa Certyfikatu Komputerowego powstała w 1992 roku w Finlandii. Pierwszy Certyfikat Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w liczącej około 5 mln mieszkańców Finlandii ECDL posiadało już ponad 10 000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około miliona osób, czyli co piąty obywatel Finlandii. Później ta inicjatywa rozpowszechniła się na całą Unię Europejską. Reguły egzaminu są identyczne na całym obszarze Unii.

Certyfikat ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo wykonywać na komputerze osobistym (mikrokomputerze) podstawowe zadania: edytować teksty, korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i z sieci komputerowych. Kontrola tych umiejętności przeprowadzana jest w 7 egzaminach – 1 teoretycznym i 6 praktycznych – obejmujących następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznych:

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności potrzebne zarówno w pracy zawodowej, jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy. Egzaminy muszą być zaliczone w ciągu trzech lat od zaliczenia pierwszego z modułów.

Uczestnikom projektu życzymy powodzenia!