Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

6 czerwca nasi nauczyciele Pani Marta Skwarek i Pan Radosław Sagan uczestniczyli w konferencji @MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE! zorganizowanej przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Spotkanie to było dla nas świetną okazją do wymiany myśli i doświadczeń z innymi nauczycielami, jak również zaprezentowania działalności naszej szkoły. Szczególną uwagę poświeciliśmy prezentacji projektów realizowanych w ramach naszej przynależności do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, co było istotne z uwagi na obecność Pani Małgorzaty Herbich, krajowego Koordynatora ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

POWRÓT