Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Wykorzystując potencjał i wyposażenie naszej pracowni biologicznej, klasa 1 LO przeprowadziła doświadczenie sprawdzające właściwości biologiczne cukrów. 

POWRÓT