Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Biologia w naszej szkole

Uczniowie naszej szkoły, zarówno w klasach siódmych jak i ósmych, zaangażowani są w fascynującą przygodę naukową, wykorzystując metodę projektową. To innowacyjne podejście do edukacji umożliwia uczniom rozwijanie umiejętności praktycznych i kreatywnych poprzez praktyczne doświadczenia i projekty.

Metody projektowe pozwalają naszym uczniom nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale również zastosować ją w praktyce. Dzięki temu podejściu mogą rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy zespołowej oraz prezentacji swoich pomysłów przed kolegami i nauczycielami.

Projekty realizowane przez uczniów obejmują różnorodne tematy. To doskonała okazja do odkrywania własnych zainteresowań i pasji, a jednocześnie zdobywania wiedzy w sposób angażujący i inspirujący.

POWRÓT