Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Certyfikat Jakości Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej dla Szkoły jak Dom

Z nieskrywaną dumą i ogromną satysfakcją przychodzi nam donieść wszem i wobec, że oto nasza, obchodząca właśnie jubileusz trzydziestolecia swojego istnienia, Prywatna Szkoła Podstawowa Szkoła jak Dom zdobyła Certyfikat Jakości Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Przyznany Certyfikat odzwierciedla obowiązujące w Szkole jak Dom wysokie standardy kształcenia, jakość pracy i zaangażowanie zatrudnionych w niej nauczycieli, ale też bezsprzecznie świadczy o tym, że zrodzona 30 lat temu idea powołania do życia nowoczesnej, przyjaznej młodemu człowiekowi placówki, w której uczeń jest naprawdę najważniejszy, stała się ogromnym sukcesem zarządzającej nią do dzisiaj założycielki Pani Jolanty Kałuży.

POWRÓT