Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Debata Oxfordzka

5 lutego 2016 w naszej szkole odbyła się kolejna, cykliczna debata oksfordzka w języku angielskim. Tym razem temat był trudny i fachowy. wymagał od uczniów sporych przygotowań i wiedzy historycznej. Zawodnicy obydwu drużyn jak zwykle nie zawiedli, przygotowali się bardzo starannie pod okiem nauczyciela historii mgr Marka Dykiera. Debatę cechował bardzo wysoki poziom językowy i merytoryczny. Prowadzące dyskusję uczennice: Tracy Kostyra i Kamila Sawicka również spisały się na medal. Wykazały się profesjonalizmem. Wdrożyły do dopracowanej i sprawdzonej już formuły debat parę innowacji, także tych technicznych jak wykorzystanie nowej tablicy multimedialnej czy zakupionego przez szkołę nowego systemu bezprzewodowego nagłośnienia. 

Tematem sporu był dylemat, który z dwudziestowiecznych władców totalitarnych, Stalin czy Hitler zasługuje na miano najgorszego dyktatora w dziejach? Do pojedynku stanęli uczniowie klas 0 DP  (pod przywództwem Karoliny Sobieraj) oraz 1 DP (gdzie liderką była Julia Stebel). Po niezmiernie zaciętej i wyrównanej walce, na bardzo wysokim poziomie, nieznacznie lepsza, bo zwyciężyła zaledwie jednym punktem (co zdarzyło się po raz pierwszy w ośmioletniej tradycji debat) okazała się reprezentacja 0DP, choć miano najlepszych mówców przypadło członkom drużyny 1 IB Patrycji Badorze-Smoleń i Michaelowi Grynkiewiczowi. Mała różnica punktów wzbudziła jeszcze większe emocje wśród jurorów i publiczności, a dyskusje na temat debaty i wyniku trwały jeszcze długo po jej zakończeniu. Debaty oksfordzkie to doskonała wizytówka naszej szkoły pokazująca jak zdobytą wiedzę i umiejętności językowe uczeń programu IB może wykorzystać w praktyce. Poziom jaki reprezentowała na debacie najmłodsza klasa 0 DP najlepiej świadczy jak szybko poziom tych umiejętności przyrasta. 

Żaden sprawdzian czy odpowiedź ustna na lekcji nie pokaże z taką precyzją co naprawdę potrafi w zakresie przedmiotu i znajomości języka uczeń IB, jak ma to miejsce zwłaszcza podczas niedającej się przewidzieć i zaplanować dyskusji w trakcie debaty. Stąd debaty stanowią nie tylko powód do dumy dla nauczycieli z poziomu jaki reprezentują nasi uczniowie, szansę wyłapania tego co jeszcze trzeba z nimi ćwiczyć i rozwijać, ale i dla nich samych debaty są szkołą życia, lekcją współpracy w grupie, nauką wystąpień publicznych w języku obcym i jest to źródło wiedzy o sobie samym, najbardziej obiektywny test dla nich samych ich własnych możliwości, oraz tego czego nauczyli się w naszej szkole. Korzyści płynące z tej zabawy i nauki jaką są debaty są zresztą szersze: uczniowie zyskują pewność siebie, przełamują naturalny strach przed publicznymi wystąpieniami i mówieniem w języku obcym, potwierdzają swoje umiejętności i wiedzę co zwiększa ich szanse na sukces w przyszłości czy to na studiach czy w życiu zawodowym i prywatnym. Kolejna debata (tym razem z reprezentacją liceum im. Mickiewicza w Katowicach) już w marcu. Już dziś gorąco zapraszamy.  

POWRÓT