Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Gratulujemy zdobycia tytułów PROJEKTantów Edukacji w Konkursie Wydawnictwa Nowa Era Pani Marcie Skwarek za Projekt Physics4Kids oraz Projekt Noc Odkrywców, które dotyczyły uczniów klas licealnych, a także Panu Arturowi Szymankowi za projekt "jak przeciwdziałać smogowi" , który dotyczył pracy metodą projektu w klasie VII oraz istniejących jeszcze klasach gimnazjalnych. Metoda projektu to metoda nowoczesna i dająca uczącym i uczniom ogromne możliwości i pole do kreatywności.

POWRÓT