Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

   Jak najlepiej wytłumaczyć przyszłym maturzystom typowe zadanie z miareczkowania alkacymetrycznego? Można zamienić pracownię chemiczną w labolatorium analityczne. Przeprowadzić szkolenie, wręczyć uczniom próbkę X o nieznanym stężeniu molowym jednowodorotlenkowej zasady, biuretę z kwasem solnym oraz fenoloftaleinę! Da się!

    Na gimnazjalistów czekało również nie lada wyzwanie. Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum przeprowadzali reakcje identyfikacyjne dla białek i polisacharydów. Sprawdzali również, jakie czynniki fizyczne i chemiczne powodują denaturację białek.

POWRÓT