Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Idea wolontariatu hospicyjnego

Dnia 10 maja  odbyło się spotkanie promujące ideę wolontariatu hospicyjnego.
W ramach spotkań z młodzieżą zostały przybliżone treści związane z opieką nad osobami chorymi terminalnie od strony pielęgnacyjnej oraz psychologicznej oraz możliwości zaangażowania w wolontariat hospicyjny. 
Prowadzący zajęcia to wieloletni pracownicy Hospicjum Cordis w Katowicach: Beata Fularska - pielęgniarka oddziałowa oraz Maja Gałęziowska - psycholog.
W warsztatach wzięli udział uczniowie z klas 1 LO, 2 LO, pre DP, 1 DP Prywatnego Liceum im. Melchiora Wańkowicza oraz klasa 3 gim z Prywatnego Gimnazjum Amicus.

POWRÓT