Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

26 stycznia 2018 r. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach odbył się II Międzyszkolny "Konkurs Fizyczny in English". Konkurs jest inicjatywą Pani Marty Skwarek, która już po raz drugi organizuje konkurs adresowany do młodych, ambitnych uczniów, chcących sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i języka angielskiego. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do testu konkursowego przystąpili uczniowie z osiemnastu szkół gimnazjalnych z naszego regionu. W czasie zmagań uczniów z zadaniami konkursowymi nauczyciele uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Panią Urszulę Górnik- Bednarską. Zajęcia dla uczniów przygotowały uczennice klasy 2LO, które przybliżyły funkcjonowanie wybranych narządów naszego organizmu od strony fizycznej, pokazując tym samym praktyczne zastosowanie fizyki. Celem było zainspirowanie przyszłych Finalistów konkursu, którzy w czasie finału przestawią w języku angielskim wybrane zjawisko fizyczne, mające zastosowanie w medycynie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Finał konkursu z udziałem zaproszonych gości (m.in. Dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego czy Dyrektora Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu) odbędzie się 12 marca 2018 r. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i gratulujemy!

mgr Marta Skwarek

POWRÓT