Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Kurs pierwszej pomocy

13 października uczniowie naszego liceum brali udział w kursie pierwszej pomocy organizowanym przez ratowników medycznych PCK. 

Dzięki kursowi poznali tajniki niesienia pomocy w sytuacjach tego wymagających. 

POWRÓT