Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

W ramach projektu "Leading to Learn Together LELETO" Erasmus + 4 i 5 października 2018 r. w Rydze odbyła się konferencja zamykająca ten projekt. Wzięła w nim udział Pani Marta Skwarek – nauczycielka fizyki.

W październiku 2017 r. w ramach tego projektu nasza szkoła gościła przedstawicieli Łotwy, Litwy, Estonii i Wielkiej Brytanii, prezentując przebieg zajęć i opowiadając o procesie doskonalenia nauczycieli w uczestniczących szkołach.

Wszystkie dobre praktyki edukacyjne na temat tego, w jaki sposób szkoły mogą lepiej planować i organizować rozwój zawodowy nauczycieli z wszystkich partnerskich krajów zostały zawarte w interaktywnym przewodniku. Cieszymy się, że Międzynarodowy Podręcznik zawiera także nasze doświadczenia i wnioski.

Podczas konferencji w Rydze uczestnicy wzięli udział w licznych warsztatach, wykładach i wspólnych dyskusjach, wymieniając doświadczenia i pomysły. Jednym z punktów konferencji była wizyta w placówkach biznesowych np. banku czy salonie samochodowym Skandi Motors. Celem było poznanie różnych metod stosowanych w biznesie w kontekście wykorzystania ich w szkołach. Wbrew pozorom, można!

Udział w konferencji w Rydze był niezwykle miłym i cennym doświadczeniem.

POWRÓT