Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Na ostatniej lekcji chemii w klasie pierwszej liceum nauczycielka  zaproponowała uczniom następujący problem badawczy  „Wybrane właściwości gleby, ich rola i wykorzystanie”. Następnie wspólnie z uczniami zostało sformuowane pytanie badawcze:  "Jaka zależność występuje pomiędzy rodzajem gleby a jej właściwościami?". Uczniowie początkowo przedstawili swoje hipotezy, następnie zaplanowali i przeprowadzili odpowiednie eksperymenty. Na kolejnej lekcji poznamy ich spostrzeżenia i wnioski.

POWRÓT