Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Międzynarodowe debaty ECNAIS

W Lizbonie odbyło się emocjonujące trzydniowe wydarzenie debatowe, w którym udział wzięła trójka uczniów z programu matury międzynarodowej. Konkurs obejmował trzy debaty, a uczestnicy to młodzież z dwunastu krajów europejskich, oprócz Polski m.in. z Czech, Finalndii, Hiszpanii oraz Grecji. Pierwszy temat dyskusji dotyczył idei życia w świecie post-prawdy. Drugi temat skupiał się na pomyśle udziału młodych ludzi w pracach rządowych. Na końcu uczestnicy debatowali, czy jest możliwe, aby kraje europejskie osiągnęły wspólną politykę migracyjną. Wydarzenie było intensywne i pobudzające do myślenie, zapewniając platformę wymiany pomysłów i angażowania się w znaczące dyskusje na ważne tematy.

Polska reprezentacja może być zadowolena ze swoich wystąpień, jednocześnie zdobywając spore doświadczenie. 

POWRÓT