Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Międzyszkolny Konkurs Fizyczny in English

10 lutego 2017 roku w auli Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza odbyła się uroczysta Gala wręczenia dyplomów i nagród laureatom Międzyszkolnego konkursu Fizycznego in English. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia była Pani Marta Skwarek.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem Uczniów i Nauczycieli a także środowiska naukowego. 

2 lutego 2017 roku odbyły się eliminacje do wyżej wymienionego konkursu. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu z fizyki, przygotowanego w języku angielskim. Spośród ponad 130 Uczniów z 30 szkół gimnazjalnych, wyłonionych zostało 12 Uczniów, którzy wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętnościami. 

Galę uświetniła obecność przedstawicieli instytucji, które udzieliły wsparcia i patronatu nad konkursem. Mieliśmy zaszczyt gościć:

  • Dyrektora Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu - prof. dr hab. Zbigniew Nawrat
  • Dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskieg w Katowicach - dr hab. Jerzy Dajka 
  • Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  - dr hab. Jolanta Latkowska
  • przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Młodzież udowodniła, że edukacja może być pasją i przygodą, gdy wychodzimy poza ramy programowe. Uczniowie wykazali się wiedzą merytoryczną z fizyki, którą połączyli z umiejętnościami językowymi.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi, determinacji i wiedzy, jaką wykazali się podczas konkursu. Dziękujemy Nauczycielom za wsparcie i współpracę. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Fizycznego in English

POWRÓT