Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym

Gratulujemy uczniowi naszego liceum Oscarowi Karkutowi "bardzo dobrego" wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "Eureka". 

POWRÓT