Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

"Physics 4 Kids"

Projekt „Physics 4 Kids” realizowany jest przez p. Martę Skwarek i jej uczniów od wielu lat. Głównym założeniem i celem jest przybliżenie i wyjaśnienie piękna fizyki, która towarzyszy nam na co dzień. Pomysł, aby starsi uczniowie opowiadali młodszym był bardzo trafiony. Starsi, aby dotrzeć do młodszych, muszą sami dobrze zrozumieć temat, o którym mówią, bo tylko to ma szansę powodzenia. To spotyka się z obopólną korzyścią.

Ostatnie warsztaty były poświęcone hydrostatyce. Uczniowie klasy IGCSE przygotowali doświadczenia i pokazy związane ze zjawiskami fizycznymi dotyczącymi między innymi ciśnienia, gęstości, warunków pływania.

Warto rozumieć, jak działa otaczający nas świat.

POWRÓT