Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Z inicjatywy Pani Marty Skwarek pierwszy raz uczniowie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Physics International Challenge”.

Uczniowie w grupach dwuosobowych wyznaczali wybraną przez siebie metodą, współczynnik grawitacyjny i na podstawie modelu matematycznego pokazywali korelację pomiędzy położeniem geograficznym a wartością g. Uczniowie swoje prace badawcze dostarczyli w formie sprawozdania „lab report” lub bloga.

Decyzją międzynarodowego Jury uczniowie naszego liceum Maciej Jankiewicz i Maksymilian Del Moro uzyskali ex aequo z uczniami z Hiszpanii zaszczytne 1. Miejsce!

Gratulujemy!

POWRÓT