Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Projekt międzyprzedmiotowy "Morze Bałtyckie"

Celem naszego projektu jest przybliżenie młodzieży naszego województwa zagadnień związanych z florą, fauną Morza Bałtyckiego oraz z zagrożeniami spowodowanymi przez współczesną cywilizację. W pierwszym etapie (wrzesień - listopad) zagadnienia te będą realizowane w ramach projektu z młodzieżą naszego liceum. W następnej fazie (grudzień - marzec), będziemy chcieli prowadzić prelekcje stacjonarne oraz online dla młodzieży zarówno z innych szkół średnich jak i szkół podstawowych z województwa śląskiego.  Finał projektu przewidujemy na kwiecień i będzie miał on formę Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego o tematyce związanej z projektem.

POWRÓT