Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Śląski Festiwal Naukowy

Reprezentacja uczniów naszego liceum w składzie Adam Długaj, Maciej Wilczek i Karol Muszyński aktywnie zaangażowała się w projekt, który był prezentowany podczas 7. Śląskiego Festiwalu  Nauki. Cały proces był nadzorowany przez opiekuna szkolnego pana Artura Szymanka.
Wyrażamy szczególne podziękowania dla Pana doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego Marka Asmana, który hojnie dzielił się swoją wiedzą merytoryczną oraz udzielał wsparcia podczas tworzenia i konsultacji naszej pracy badawczej.

POWRÓT