Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Spotkanie z ciekawym człowiekiem

12 maja o 11:00 odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie z cyklu " Ciekawe spotkanie z....." Tym razem gościem specjalnym był Pan dr hab. ZBIGNIEW NAWRAT, Dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. 
Dr Zbigniew Nawrat jest fizykiem, który całe swoje życie zawodowe związał z medycyną (doktorat na Śląskiej Akademii Medycznej w 1997 r.). Jest autorem pionierskich prac badawczych w dziedzinie sztucznych narządów, głównie protez serca: zastawek i pomp krwi. Zbigniew Nawrat jest pomysłodawcą robota kardiochirurgicznego Robin Heart – pierwszego w Polsce i w Europie robota do przeprowadzania operacji serca. Jest także pionierem w zakresie stosowania symulacji komputerowych w procesie planowania zabiegów chirurgicznych. Jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi jedyne w Polsce autorskie wykłady z przedmiotu "Sztuczne narządy" oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, gdzie kieruje stworzoną przez siebie Pracownią Biocybernetyki. Jest też dyrektorem Instytutu Protez Serca i dyrektorem naukowym Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca "ProCordis", należącego do Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Utworzył pierwszy w Polsce zakład produkcji robotów Robin Heart Service. Jest członkiem Sekcji Biomechaniki PAN oraz organizatorem wielu konferencji i warsztatów, takich jak np. BioMedTech Silesia , Roboty Medyczne czy Warsztaty Chirurgiczne. 
Organizuje również spotkania o bardziej otwartym charakterze jak e-enjoy ICT Quality Forum oraz KONFRONTACJE w stylu kawiarni naukowej o bioinżynierii, medycynie i życiu. Pan dr Nawrat jest inicjatorem i liderem przedsięwzięcia budowy centrum naukowo-badawczo-wdrożeniowego i edukacyjnego o nazwie Centrum BioMedTech Silesia (2007r.), które co prawda nie znalazło szans na finansowanie, ale w różnej postaci służy jako wzór kolejnych przedsięwzięć integracyjnych w regionie. Zbigniew Nawrat jest autorem i współautorem wielu książek ( redaktor samodzielny pięciu książek, w tym pierwszej w Polsce monografii Roboty Medyczne, współredaktor kolejnych dwóch) oraz ponad 300 artykułów, doniesień naukowych i wystąpień na konferencjach zagranicznych. Jest współautorem patentów dotyczących robotów medycznych. To w znacznej mierze dzięki jego aktywności Polska jest krajem o dużych możliwościach i aspiracjach w zakresie robotyki medycznej. Jest założycielem i obecnie prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports. Jego hobby to poezja i muzyka. W wolnych chwilach tworzy i gra w zespole muzycznym.
Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była Pani Marta Skwarek.
Dziękujemy za niezwykle inspirujące spotkanie z "Nauką i Pasją"

POWRÓT