Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Sprawdzian z biologii

Czy sprawdzian zawsze musi wiązać się ze stresem ?

Na biologii nie. Piszemy sprawdzian, tworząc gre dydaktyczną.  

Tworzenie gry dydaktycznej jako forma sprawdzianu pozwala uczniom na kreatywną pracę z materiałem, a jednocześnie sprawia, że proces nauki staje się bardziej interaktywny i zabawny, co może pomóc  w nauce.

 

 

POWRÓT