Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Dyrektor IB World Schools Pan Adrian Kearney przesłał na ręce Pani Dyrektor gratulacje i podziękowania dla Koordynatorki Programu, nauczycieli, uczniów, ich rodziców i wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu za włożony trud, pracę z okazji 10. rocznicy przystąpienia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza do Programu Matury Międzynarodowej IBO. Dziesięć lat temu pełni nadziei podjęliśmy wyzwanie i staliśmy się pierwszą szkołą oferującą Program IB Diploma Program na Górnym Śląsku. Ciesząc się z okrągłego Jubileuszu, będziemy dokładać starań, by zasłużyć na kolejne gratulacje z okazji następnych okrągłych rocznic. 

POWRÓT