Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Warsztaty metodyczne z języka niemieckiego

15 września 2015 r. w Zespole Szkół Prywatnych w Katowicach miały miejsce warsztaty metodyczne. Wzięli w nich udział nauczyciele języka niemieckiego z województwa śląskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez mgr Małgorzatę Bubik – nauczycielkę naszej szkoły i prezesa Katowickiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Języka Niemieckiego.

Warsztaty otworzyła Pani Dyrektor mgr Jolanta Kałuża, następnie o planach na nowy rok szkolny 2015/2016 opowiedziała mgr Małgorzata Bubik. Ciekawe i pouczające wykłady wygłosili przedstawiciele wydawnictw: mgr Adam Dominiak – reprezentujący wydawnictwo Hueber Polska, reprezentujący Nową Erę mgr Adam Englisz, mgr Jan Szurman – przedstawiciel wydawnictwa Pearson, mgr Anna Rosół z wydawnictwa Lektorklett.

Ponadto dr Agata Borek z Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego „Structura” mówiła o Goethe-Zertifikat B1 – Modul Lesen. Na zakończenie spotkania Pani mgr Agnieszka Dłociok mówiła o języku mniejszości narodowej w szkole, podzieliła się swoim doświadczeniem jako członkini zarządu mniejszości niemieckiej, udzieliła też nauczycielom praktycznych wskazówek.

Wszystkie wystąpienia wysłuchane zostały z wielką uwagą. Naszym prelegentom pięknie dziękujemy! Przez prawie cały dzień uczniowie naszej szkoły i uczestnicy warsztatów metodycznych mogli zakupić najnowsze materiały językowe z 20% rabatem w zorganizowanej z tej okazji na terenie naszej szkoły księgarni. Kolejne warsztaty metodyczne odbędą się w 1 marca 2016 roku. Już teraz serdecznie zapraszamy!

POWRÓT