Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Warsztaty w Bibliotece Śląskiej.

Uczniowie klasy 0DP2 wraz z wychowawczynią p. Martą Skwarek wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Od przyszłego roku szkolnego uczniowie tej klasy będą realizowali program Matury Międzynarodowej IB. W ramach tego programu będą pisali wiele prac badawczych, esejów, które wymagają umiejętnego wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji.

Biblioteka Śląska jest biblioteką publiczną i wojewódzką o statusie naukowym.

W swoich zbiorach posiada ponad 2,6 mln woluminów, w tym: dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki), materiały rękopiśmienne (rękopisy, maszynopisy), materiały kartograficzne (mapy, plany, atlasy), materiały ikonograficzne (grafiki, fotografie, pocztówki, ekslibrisy), dokumenty audiowizualne (płyty analogowe i kompaktowe oraz kasety magnetofonowe), dokumenty życia społecznego (DŻS-y), elektroniczne nośniki informacji (CD i DVD).

Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w prezentacji najmniejszych i największych książek – od miniaturowej książki do olbrzymiego tomu.

Po zakończeniu, każdy uczeń miał do wykonanie zadanie sprawdzające wiedzę w praktyce.

"Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki" (J.K. Rowling)

POWRÓT