Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej

Uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej, celem było poszerzenie ich wiedzy na temat ochrony środowiska oraz skierowanie ich uwagi na praktyczne aspekty ekologii.

Program Warsztatów:

  1. Prezentacje Teoretyczne: Uczniowie mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczących kluczowych zagadnień związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz roli jednostki w tych obszarach.

  2. Warsztaty Praktyczne: Działania praktyczne obejmowały m.in. sadzenie drzew, segregację odpadów oraz dbanie o lokalną florę. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zaangażowania się w ochronę środowiska.

  3. Interaktywne Zajęcia: Prowadzący warsztaty zachęcali do aktywnej dyskusji i wymiany poglądów. Interaktywne elementy zajęć pozwoliły uczniom na lepsze zrozumienie tematyki ekologicznej.

Efekty Warsztatów:

  • Poszerzenie wiedzy: Uczniowie zdobyli nowe informacje z zakresu ekologii, co pozwoliło im lepiej zrozumieć globalne i lokalne wyzwania związane z ochroną środowiska.

  • Zaangażowanie praktyczne: Działania praktyczne dostarczyły uczestnikom bezpośredniego doświadczenia w podejmowaniu działań na rzecz ochrony przyrody.

  • Świadomość ekologiczna: Warsztaty przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej uczestników, kształtując ich postawy proekologiczne.

POWRÓT