Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

11 maja 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów, podczas których uczestnicy zapoznali się z aplikacją LeYo, która łączy tradycyjne książki z nowymi technologiami. Taka kombinacja stwarza ciekawe możliwości nauczycielom języka niemieckiego oraz uczniom, którzy efektywniej poznają ten język. Podczas seminarium nauczyciele poznali zarówno książkę i aplikację LeYo, jak również inne propozycje zajęć z ich użyciem. 

Instytut Goethego w Krakowie zorganizowal warsztaty nie tylko nauczycielom, ale także uczniom. W tych  wzięli udział uczniowie z naszej i dwóch innych szkół zaproszonych przez nas jako organizatora. 

Uczniom oprócz warsztatów LeYo zorganizowaliśmy ciekawe spotkania z biologią, chemią i matematyką oraz warsztaty z Soft Skills.

Dziękujemy za aktywny udział i życzymy twórczego wykorzystania zdobytych umiejętności. 

POWRÓT