Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Warto się uczyć!

30 maja 2017 roku Klasa II LO  w ramach Projektu Erasmus Plus wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez  Panią Aleksandrę Węglarzy oraz Panią Dorotę Zelek. 

Szkolenie dotyczyło wykorzystania nowoczesnych technologii i składało się z dwóch części.

Pani Dorota omówiła temat „Człowiek w przestrzeni miejskiej”.  

Uczniowie zostali poproszeni o stworzenie 3-5  minutowego filmiku na podany temat. Film musi zostać nakręcony w oparciu o wybrane przez młodzież teksty kultury oraz ich własne doświadczenia. Zadaniem młodzieży jest pokazanie jak przestrzeń miejska wpływa na człowieka 

i jego decyzje.  W tajniki tworzenia tej formy wyrazu naszych uczniów wprowadziła Pani Aleksandra Węglarzy na przykładzie programu Movie Maker.

Trzymamy kciuki za projekty Uczniów klasy II LO. Efektami pracy podzielimy się w czerwcu.

Pani Dorocie Zelek i Aleksandrze Węglarzy dziękujemy za kreatywne szkolenie.

POWRÓT