Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Wręczenie stypendium Prezesa RM

Jak co roku, tak i teraz uroczyście wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów Rządu RP najzdolniejszym uczniom. W tym roku szkolnym ten zaszczytny tytuł przypadł w naszym Wańkowiczu uczniowi klasy 1DP Oscarowi Karkutowi. Wraz z Panią Dyrektor Jolantą Kałużą i rodzicami wziął on udział w uroczystości, która miała miejsce 27 listopada o godz. 9:00 w auli im. Kazimierza Lepszego na Uniwersytecie Śląskim. Przedstawiciele Kuratorium, w tym Kurator Śląski Pan Stanisław Faber, wręczyli najzdolniejszym w roku szkolnym 2014/2015 dyplomy i serdecznie pogratulowali. Całość uświetnił wykład pt. "Czy energia zielona jest zielona", który wygłosiła dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba, pracownik naukowy UŚ.

POWRÓT