Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

5 października 2021 r.  odbyły się wybory do samorządu szkolnego Prywatnego Liceum im. M. Wańkowicza. Nowym przewodniczącym szkoły został Bartłomiej Nowak z klasy 3 alfa, natomiast zastępcą przewodniczącego jest Juliusz Kozieł z klasy 1 DP. Współpracować z nimi w działaniu będzie Maja Stoszek z klasy 2 LO. Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacjii zamierzonych zadań i celów. 

POWRÓT