Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Wycieczka edukacyjno – integracyjna klasy 0DP2 do Torunia i Trójmiasta

Od 12 do 14 czerwca 2023 r. uczniowie klasy 0DP2 wraz z wychowawczynią pojechali na wycieczkę do Torunia i Trójmiasta. 

Toruń to miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Toruń to też miasto, w którym urodził się Mikołaj Kopernik. Rok 2023 jest to rok pod patronatem Mikołaja Kopernika, który w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. właśnie w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. 

Mówił o sobie Nicolaus Copernicus Thorunensis, podkreślając w ten sposób swoje pochodzenie, swój toruński rodowód.

W Toruniu odwiedzilismy Stare Miasto i jego zabytki, Muzeum Piernika, gdzie sami wypiekaliśmy pierniki, Dom Mikołaja Kopernika.

Zwiedziliśmy również Gdańsk, Gdynię, Sopot, w tym Oceanarium, Muzeum Iluzji, Dar Pomorza i inne.

Wyjazd, który łączył edukację, ale również integrację zespołu okazał się bardzo udany. 

 

 

POWRÓT