Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Wyjście do Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Pomiędzy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach a renomowaną Biblioteką Śląską została właśnie podpisana umowa o współpracy. Ta doniosła inicjatywa pozwoli uczniom naszej szkoły na korzystanie z bogatych zasobów Biblioteki Śląskiej. W związku z tym, że uczniowie zostali zaproszeni do siedziby głównej Biblioteki, mieli tam okazję nie tylko zapisać się do biblioteki, ale również zwiedzić ten imponujący obiekt.

To jednak nie wszystko! Nasi uczniowie mieli również wyjątkową możliwość uczestniczenia w ciekawym wykładzie oraz warsztatach organizowanych przez Bibliotekę Śląską. To idealna okazja dla nich, aby poszerzyć swoją wiedzę i rozwijać umiejętności.

Jesteśmy przekonani, że ta nowa forma współpracy przyniesie wiele korzyści naszym uczniom i umożliwi im jeszcze bardziej wszechstronne kształcenie. Dziękujemy Bibliotece Śląskiej za to wspaniałe partnerstwo i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć jak nasi uczniowie będą korzystać z tej wyjątkowej możliwości.

POWRÓT