Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

24 września uczniowie z profilu biologicznego brali udział w zajęciach w Katedrze Mikroskopii Elektronów Na Wydziale BIOŚ Uniwersytetu Śląskiego. Ciekawe i pożyteczne warsztaty pokazały, jak ważne są zajęcia praktyczne. 

POWRÓT