Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Zajęcia na ŚUM

23 marca uczniowie fakultetu biologicznego brali udział w zajęciach praktycznych w Katedrze Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczących izolacji DNA oraz przeprowadzenia reakcji PCR. Podczas nich nasi uczniowie mieli możliwość nauczenia się, jak izolować DNA z próbek biologicznych. Zadaniem było przeprowadzenie izolacji DNA, wykorzystując różne metody. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie reakcji PCR, która jest jednym z najważniejszych narzędzi w dzisiejszej biologii molekularnej. Uczniowie zostali wprowadzeni w podstawowe zasady tej reakcji, a następnie mieli okazję przeprowadzić ją samodzielnie.

W czasie zajęć nasi uczniowie mogli również poznać różne typy PCR, takie jak PCR w czasie rzeczywistym (qPCR) czy PCR z użyciem multipleksu. Umożliwiło im to zrozumienie zastosowań PCR w badaniach naukowych oraz w diagnostyce medycznej.

Dzięki tym zajęciom licealiści zdobyli praktyczne doświadczenie w dziedzinie biologii molekularnej, które z pewnością przyda im się w przyszłości. Izolacja DNA i reakcja PCR to podstawowe techniki wykorzystywane w wielu dziedzinach biologii, takich jak biotechnologia, genetyka, medycyna i nauki biologiczne ogólnie.

Katedra Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu biologii molekularnej dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów innych kierunków, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.

POWRÓT