Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Uczniowie klas siódmych w ramach zajęć z biologii oraz realizacji podstawy programowej realizowali temat budowy i funkcji serca.

POWRÓT