Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Zakończenie projektu wiedzy współczesnej

W roku szkolnym 2022/2023 klasy 1. i 2. polskiego liceum realizowały w ramach zajęć szkolnych projekt wiedzy współczesnej. Ten interdyscyplinarny innowacyjny koncept realizował podstawę programową z przedmiotów – geografia, historia i teraźniejszość oraz wiedza o społeczeństwie. Pomysłodawcami i mentorami przedmiotu byli Radosław Sagan i Monika Pawłowska. Tematem przewodnim stało się „Miasto”. Uczniowie przyglądali się mu w różnych aspektach i ujęciach. Głównym założeniem było przygotowanie indywidualnego skryptu, który miał stać się bazą wiedzy konieczną do powstania zaliczeniowej pracy. Finalnie powstały filmy, książeczki dla dzieci, piosenki a nawet wiersze. Kreatywność uczniów jak zawsze nas miło zaskoczyła.

Projekt wyszedł zdecydowanie poza mury szkoły, już w październiku odbyła się wycieczka do Krakowa a w maju finałowy kilkudniowy wyjazd do Trójmiasta. Uczniowie brali udział w warsztatach w Europejskim Centrum Solidarności. Poznali bliżej historię Hanzy podczas zajęć w Muzeum Gdańska. Odkryli magiczny świat zdobywania wiedzy w interaktywnym centrum nauki Hevelianum. Był też czas na rejs statkiem, historyczny spacer po Westerplatte oraz beztroskie chwile na plaży i kąpiel słoneczną na sopockim molo. Wszystko w myśl zasady, że najefektywniej przyswajamy wiedzę, gdy jest wesoło i bezpiecznie, wtedy kreatywność nie ma końca.

Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku szkolnym również udamy się w podróż w czasie i przestrzeni, by lepiej zrozumieć otaczający nas świat i rządzące nim reguły.

POWRÓT