Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Konkurs Fizyczny

III "Konkurs Fizyczny in English" o zasięgu międzynarodowym

Przejdź do formularza

Uwaga: Na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr zarządzenia OA.OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r., pozycja 234) laureatom konkursu przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

III "Konkurs Fizyczny in English" o zasięgu międzynarodowym objęty jest honorowym patronatem:
- Dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
- Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
- Dyrektora Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Z. Religi
w Zabrzu
- Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach

Celem i założeniem konkursu są: rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką, zachęcanie do sprawdzenia i wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w zadaniach formułowanych w języku angielskim oraz pogłębianie słownictwa w języku angielskim.
Organizatorem III edycji "Konkursu Fizycznego in English" (dalej jako: Konkurs) jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-832) przy ulicy Witosa 18.
Przetwarzanie przez Organizatora wizerunku uczestnika Konkursu w przypadkach wykraczających poza zakres zwolnienia z art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1995 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie się odbywało na podstawie zgody.

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7,8 oraz 3 gimnazjalnych.
  Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

 2.  Czas i miejsce konkursu:
  08.02.2019r godz. 10:00 – test konkursowy oraz warsztaty
  12.03.2019 godz. 12:00 – finał konkursu i wręczenie nagród

  Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach
  ul. Witosa 18, 40-832 Katowice

 3. Obowiązująca tematyka:
  Od uczestników konkursu wymagane są:
  - wiedza z zakresu fizyki obejmująca następujące działy: Kinematyka, Dynamika,
  Praca, Moc, Energia, Właściwości materii, Elektryczność i Magnetyzm.
  - znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie treści zadań
  i udzielenie krótkiej odpowiedzi.

 4. Forma konkursu
  Konkurs składa się z testu pisemnego, do którego przystępują wszyscy zgłoszeni
  uczestnicy oraz konkursu w formie: 1 z 10, która dotyczy jedynie 10 najlepszych
  uczestników - Finalistów, wyłonionych na podstawie wyników testu pisemnego.
  A. Test pisemny
  Test składa się z 10 zadań mieszanych (m.in. test wyboru, zadania wymagające
  uzupełnienia lub krótkich obliczeń, zadania otwarte mogą składać się z kilku
  podpunktów). Czas trwania: 60 minut.
  Treści wszystkich zadań zostaną podane w języku angielskim.
  W czasie rozwiązywania zadań uczeń może korzystać jedynie z prostego kalkulatora,
  który należy zabrać ze sobą.
  Zabrania się korzystania z innych urządzeń elektronicznych.
  W tym dniu, dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów przewidziane są
  warsztaty.
  B. Konkurs 1 z 10 dla Finalistów.
  Każdy Finalista bierze udział w konkursie 1 z 10, podczas którego odpowiada na
  krótkie pytania aż do wyłonienia Laureatów. Wszystkie pytania (i odpowiedzi) z
  zakresu fizyki formułowane będą w języku angielskim.

 5. Udział należy zgłosić najpóźniej do 11.01.2019 za pomocą formularza
  zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie szkoły, wankowicz.edu.pl
  (https://wankowicz.edu.pl/nasz-wankowicz/konkurs-fizyczny)

 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 7. Koordynatorem konkursu jest mgr Marta Skwarek, nauczyciel fizyki
  Kontakt: m.skwarek@wankowicz.edu.pl

 8. Szczegółowe warunki konkursu opisano w Regulaminie

Zapraszamy do udziału w konkursie !

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PT.
„Konkurs Fizyczny in English”