Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Międzyszkolny konkurs: „Fizyka widziana okiem artysty…”

Międzyszkolny konkurs: „Fizyka widziana okiem artysty…”

Przejdź do formularza

1. Cele i założenia konkursu

2. Konkurs adresowany jest dla uczniów w wieku 11 -18 lat. Każda szkoła może zgłosić́ maksymalnie 5 uczestników. Każda praca może mieć jednego autora.

3. Obowiązująca tematyka: Światło i zjawiska optyczne.

4. Forma pracy: fotografia, plakat, kolaż, rysunek lub grafika komputerowa.
Wymogi pracy konkursowej: format A3.

5. Uczestnicy proszeni są o zgłaszanie swojego udziału do 25.02.2018r, a następnie o dostarczenie prac do 30.03.2018 na adres organizatora konkursu: Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza ul. Witosa 18, 40-832 Katowice

6. Spośród dostarczonych prac komisja konkursowa wyłoni 5 laureatów w dwóch grupach wiekowych 11-14 oraz 15-18, którzy zostaną zaproszeni na Galę Finałową, podczas której zaprezentują swoją pracę.
Czas prezentacji – 3-4 min. Ocenie podlegają treść oraz forma prezentacji.

7. Gala Finałowa i rozdanie nagród: 15.05.2018

8. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na: www.wankowicz.edu.pl

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

10. Z wyróżnionych prac konkursowych zostanie zorganizowana na terenie szkoły – organizatora konkursu wystawa.

11. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest mgr Marta Skwarek,
nauczyciel fizyki, kontakt: m.skwarek@wankowicz.edu.pl
konsultant artystyczny mgr Marta Zemła

Zapraszamy wszystkich ambitnych i kreatywnych do udziału w konkursie!

Formularz zgłoszeniowy do międzyszkolnego konkursu: „Fizyka widziana okiem artysty…”