Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Wielkanocne warsztaty hospitacyjne

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innowacyjnym projekcie edukacyjnym z języka niemieckiego „Es ostert und eiert - glücklich jeder, der feiert!” zorganizowanym przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z Katowic. Projekt adresowany jest  do uczniów 7. klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli języka niemieckiego z województwa śląskiego i opolskiego. Opiera się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostaną uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie będą aktywnie brali udział w zajęciach, natomiast nauczyciele będą hospitować zajęcia. Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie udziału w projekcie oraz scenariusz lekcji, który będzie mógł przeprowadzić w swojej szkole jeszcze przed świętami.

Warsztaty poprowadzi Pani mgr Katarzyna Sroka - nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Akademickich przy Politechnice Wrocławskiej, przewodnik miejski w Stowarzyszeniu Podróżników TUiTAM, członek zarządu PSNJN we Wrocławiu

 

Inicjator projektu - mgr Małgorzata Bubik - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice

Organizatorzy: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z Katowic.

 

Miejsce warsztatów:

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, ul. Witosa 18

Zgłoszenia do 25.02.2018 r.

 

Data:

2.03.2018

Czas trwania:

11.00-12.30   - klasa VII szkoły podstawowej i 2, 3 klasa gimnazjum

13.00-14.30  - liceum

 

KAŻDA SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 3 UCZNIÓW!!!!

Projekt finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu


 


Formularz zgłoszeniowy